Στοματοπροσωπικός Πόνος

Δείτε αναλυτικά τις υπηρεσίες μας

Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος και η συνεργασία του οδοντιάτρου και με άλλες ειδικότητες της ιατρικής, για τη διερεύνηση, τη διάγνωση και τη θεραπεία του στοματοπροσωπικού πόνου.

Όταν διαπιστωθεί ότι το αίτιο αφορά στην ειδικότητά μας, συστήνεται ακολουθία ενεργειών και θεραπευτικού πρωτοκόλλου για την αντιμετώπισή του και την επαναφορά της ποιότητας της ζωής στον άνθρωπο που πονάει.

Πολλές φορές η λύση βρίσκεται στην κατασκευή ναρθηκών νυκτός, ειδικών για κάθε περίσταση και στη σωστά καθοδηγούμενη χρήση τους με τις λεπτομερείς οδηγίες μας και την ορθή παρακολούθηση του πονεμένου ατόμου.

Κύλιση προς τα επάνω