Προσθετική Οδοντιατρική

Δείτε αναλυτικά τις υπηρεσίες μας

Η προσθετική αφορά σε κλάδο της οδοντιατρικής που σχετίζεται με την ενσωμάτωση τεχνητών υλικών στο στοματογναθικό σύστημα και της απόλυτης εναρμόνισής τους με αυτό.

Συνήθως μιλάμε για προσθετική αποκατάσταση ελλειπόντων δοντιών και πιο σπάνια και για προσθετική αποκατάσταση μαλακών ιστών και οστικών δομών.

Ο ιδανικότερος τρόπος αντικατάστασης ενός η περισσοτέρων δοντιών είναι με τη χρήση εμφυτευμάτων. Η διαδικασία τοποθέτησης τους έχει απλοποιηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια. Η τοποθέτηση τους γίνεται υπολογιστικά καθοδηγούμενη και μετά από εκτενή μελέτη όλων των διαγνωστικών εξετάσεων που ζητούνται από τον ασθενή, πάντα από εξειδικευμένο συνεργάτη της κλινικής μας.

Στις περιπτώσεις που μετά από λεπτομερή έλεγχο του ιατρικού και οδοντιατρικού ιστορικού υπάρχει αντένδειξη τοποθέτησης τους, προτείνουμε εναλλακτικές θεραπείες με γέφυρες, κινητά μηχανήματα και ολικές οδοντοστοιχίες.

Στεφάνες - Γέφυρες

Στην περίπτωση που λείπουν ένα η περισσότερα δόντια και προτείνεται γέφυρα για την αποκατάστασή τους, πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως στηρίγματα της γέφυρας κάποια δικά μας δόντια.Η αγωνία των ασθενών σε αυτή την περίπτωση αφορά τη “θυσία” υγιών δοντιών για το σκοπό αυτό.

Σίγουρα το καλύτερο θα ήταν να το αποφύγουμε με τη χρήση εμφυτευμάτων,αλλά αυτό δεν είναι πάντα εφικτό για διάφορους λόγους.Έχουμε όμως τη δυνατότητα επιλογής σύγχρονων αισθητικών κεραμικών υλικών, χωρίς πυρήνες μετάλλων,για την κατασκευή των γεφυρών με την ελάχιστη δυνατή “θυσία” υγιών οδοντικών ιστών.

Κινητά Μηχανήματα - Ολικές Οδοντοστοιχίες

Στην περίπτωση που λείπουν πάρα πολλά δόντια η ακόμα και όλα τα δόντια από τη στοματική μας κοιλότητα και υπάρχουν λόγοι που μας αποκλείουν τη λύση των εμφυτευμάτων, κατασκευάζουμε μερικές οδοντοστοιχίες (όταν έχουμε και δικά μας δόντια) ή ολικές οδοντοστοιχίες (όταν λείπουν όλα μας τα δόντια).

Ρωτήστε μας για τη +δυνατότητα στήριξης των οδοντοστοιχιών, που ήδη έχετε, σε εμφυτεύματα για την καλύτερη σταθεροποίησή τους.

Κύλιση προς τα επάνω